Allmänna villkor.

Allmänna villkor


Tillbetalningspolitik: När du bokat, kan hela beloppet debiteras.

Internet : Trådlöst internet finns tillgängligt i hela hotellet. Denna tjänst är gratis .

Parkeren : Offentlig parkering är gratis . Du kan parkera i närheten av boende. Reservering är inte nödvändigt.

Husdjur : Husdjur är ej tillåtna.

förlorade och hittade föremål : hotel holland Lodge är inte ansvarig för spårning av förlorade och / eller efterlämnade föremål. En månad efter att föremålen har hittats och inte uppsamlats eller hävts, blir de förstörda eller till det goda målet gedoneerd.


Ansvarsfrihet från Hotel Holland Lodge:
1 -Tenzij sprake is van opzet van grove schuld aan de zijde van Hotel Holland Lodge, accepterar Hotel Holland Lodge inget ansvar i vilken form än.
2 -Tenzij sprake är van opzet van grove schuld aan de zijde van Hotel Holland Lodge, accepterar Hotel Holland Lodge inget ansvar för skada som direkt eller indirekt till vem som helst uppstår som direkt av indirekt följd av enig Gebrek of hoe ook genaamd, om enig om rörelseförhållanden, varav HotelHolland Lodge ägare är, annars är den andra sidan tillförlitlig för Hotel Holland Lodge.
3 -Tenzij är det vana med grove schuld på sidan av Hotel Holland Lodge, är Hotel Holland Lodge inte ansvarig för skador eller förlust av varor från Gasten. De Klant Vrijwaart Hotel Holland Lodge mot anspråk av gästerna i fråga.

Ansvarsfrihet från Gast och / eller Kund : De Klant och / eller de anställda är / är ansvarsskyldiga för alla skador som uppstår för Hotel Holland Lodge av en tredjedel kommer att uppkomma direkt av indirekt följd av wanprestatie och / Av en olaglig handling begået av Klient och / eller Gast.
Denna ansvarsskyldighet gäller även för överträdelsen av de regler som begås av Gast.
Denna ansvarsskyldighet gäller även om skada som orsakats av enbart en sak och / eller annat gods som kunden och / eller dennes innehavare är eller är under sitt ansvar.
Annulleringsvillkor : Vid eventuell avbokning, ändring av om du inte kommer uppdagen (utan visning), debiteras hela beloppet av bokningen.

Prijzen:
BTW (ingår i kamerprijs)
Gemeentelijke toeslag (ingår i kamerprijs)
Skoonmaaktoeslag och energikostnader (ingår i rumspriset)
Turistbelastning 5% per rum per natt (ej inkluderat)