algemene voorwaarden .

algemene voorwaarden

  
Aanbetalingsbeleid:Op elk moment nadat u geboekt heeft, kan het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht worden.

Internet: WiFi is beschikbaar in de gehele accommodatie. Deze service is gratis.

Parkeren:Openbaar parkeren is gratis. U kunt parkeren in de buurt van de accommodatie. Reserveren is niet noodzakelijk.

Huisdieren:Huisdieren zijn niet toegestaan.

verloren en gevonden voorwerpen:hotel holland Lodge is niet verantwoordelijk voor het opsporen van verloren en/of achter gelaten voorwerpen.een maand nadat de voorwerpen gevonden zijn en niet opgehaald of geclaimd, worden deze vernietigd of aan het goede doel gedoneerd.


Aansprakelijkheid van Hotel Holland Lodge:
1-Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Holland Lodge, aanvaardt Hotel Holland Lodge geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.
2-Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Holland Lodge, aanvaardt Hotel Holland Lodge geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaat als direct of indirect gevolg van enig gebrek of hoe ook genaamd, in of op enig onroerende of roerende zaak, waarvan HotelHolland Lodge eigenaar is, dan wel die anderzijds ter beschikking staat van Hotel Holland Lodge.
3-Tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hotel Holland Lodge, is Hotel Holland Lodge niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen van Gasten. De Klant vrijwaart Hotel Holland Lodge tegen aanspraken van Gasten dienaangaande.

Aansprakelijkheid van Gast en/of Klant: De Klant en/of de Gast is/zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Hotel Holland Lodge of een derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of een onrechtmatige daad begaan door de Klant en/of Gast.
 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van de overtreding van de huisregels begaan door de Gast.
 Deze aansprakelijkheid geldt ook ten aanzien van schade die is veroorzaakt door enige zaak en/of ander goed waarvan de Klant en/of de Gast houder is, dan wel onder haar toezicht staat.
Annuleringsvoorwaarden:In geval van annulering, wijziging of als u niet komt opdagen (no-show), wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht.

Prijzen: 
BTW ( inbegrepen in kamerprijs)
Gemeentelijke toeslag (inbegrepen in kamerprijs)
Schoonmaaktoeslag en energie kosten (inbegrepen in kamerprijs)
Toeristenbelasting 5%  per kamer per nacht (niet inbegrepen)